Paneldebatt 2016

De siste årene har vi avsluttet Overflate- konferansene med en paneldebatt. Slik vil det også bli i år. Vi har fått erfarne og innsiktsfulle debattdeltagere som vil analysere og belyse årets tema «Usikre tider – Hva bringer fremtiden?».

Når selskaper finner at kapasitet, kompetanse og kvalitet gir små konkurransemessige fortrinn, vil det som bygger styrke på lang sikt nedprioriteres. Vi ser derfor at ansettelsesbetingelser utfordres slik at kompetanse og erfaring forsvinner. I noen bransjer ser vi tilløp til sosial dumping for å vinne kontrakter. Det er vanskelig å få finansiert forskning og teknologiutvikling. Arbeidsprosesser endres for å redusere kostnader. Summen av dette kjenner vi ikke ennå. Det er imidlertid en fare for at de faktorene som har gjort norsk leverandørindustri konkurranse­dyktig gjennom tiår, nå svekkes med en slik fart at vi ikke overskuer konsekvensene. Det er derfor grunn til å spørre om konkurransen i dagens olje- og gassmarked gir positive muligheter for utvikling. Mange vil mene nei, og selv de som kjøper varer og tjenester «billig» i dag, bør være bekymret for en slik konkurranse.

Til å diskutere og analysere situasjonen og fremtiden, har vi fått deltagere som representerer ulike ståsteder.

skjermbilde-2016-11-15-kl-19-08-41

Til årets paneldebatt, har vi vært så heldige å få den erfarne debattlederen Siri Lill Mannes til å lede denne. Det tror vi vil bidra til å få fram aktørenes viktigste synspunkter samt å stimulere til de viktige ordskiftene.

siri-lill-profil-300x300

Vi har fått på plass et debattpanel som representerer ulike oppfatninger og posisjoner slik at vi får en givende debatt og meningsutveksling.

Denne debatten må du ikke gå glipp av. Meld deg på Overflate’2016

paaamelding front

Bedriftsbesøk til DNV GL

DNV GL har gleden av å invitere til ekskursjon med omvisning i DNV GL sine nye laboratorier i Bergen

DNV GL har flyttet inn i nye og oppgraderte laboratorier som ble åpnet av ordføreren i Bergen den 18. oktober 2016.

De nye laboratoriene omfatter:

 • Materials and Corrosion Technology center (Marineholmen)
 • Technology center for offshore mooring and lifting (Buehallene)

Dette markerer styrket satsing innenfor kjerneområder som skade- og rotårsaksanalyser, korrosjon og belegg prøving, og storskalaprøving av utstyr og komponenter.

Vi har gleden av å invitere til omvisning i vårt «Materials and Corrosion Technology center». Som del av vår bistand til industrien utfører vi her undersøkelser og prøving for å etablere tillit til kostnadseffektive og sikre løsninger.

Program:

 • Kl. 17:15 Bussavgang fra Grieghallen til DNV GL på Marineholmen, Thormøhlens gate 49A
  Presentasjon og omvisning i DNV GL «Materials and Corrosion Technology center» på Marineholmen
 • Kl. 18:30 Buss retur fra DNV GL til Grieghallen

Påmelding via ditt registreringsskjema eller direkte til post@fotibakken.no

Stor oppslutning til årets konferanse!

Det er stor oppslutning til årets konferanse. Du vil møte aktører fra store deler av bransjen og det er flere arena for dialog og nettverksbygging. På Overflate konferansen er det en egen utstilling med 34 selskaper som stiller ut produkter og tjenester innen overflate.

I år har vi lagt Workshop dagen før konferansen til Statoil sine lokaler på Sandsli. Det er mulig å melde seg på kun Workshop som om handler innovasjon. Det er også flere sosiale arrangement og arenaer tilknyttet Overflate 2016. Dette er Get together om tirsdag kveld, pauser (seks stykker), lunsj og ikke minst festmiddagen på onsdag kveld.

Litt fakta en uke før arrangementet:

 • 259 deltakere
 • 32 utstillere
 • 47 foredragsholdere
 • 106 påmeldte firma

Her er et utvalg av selskapene du treffer på konferansen:

selskap

Workshop

skjermbilde-2016-10-28-kl-13-18-11I samarbeid med Statoil, ønsker NKF Bergen å vie den tradisjonelle workshopen, som finner sted dagen før konferansen, til innovasjon og innovasjonsprosesser.

Vi har også fått med oss andre sentrale aktører til å bidra til at vi får en konstruktiv dag der vi får høre om behovet for innovasjon, hvordan innovasjons­prosesser bør gjennomføres og hvilke erfaringer andre innovatører har gjort seg. Vi håper at dagen bidrar til at de som har tanker og ideer om nye løsninger, får inspirasjon, kontakter og hjelp til å arbeide videre.

Les mer og meld deg på her…

skjermbilde-2016-10-28-kl-13-17-15

 

Årets program

program_2016Årets program omfatter over 40 høyaktuelle foredrag og dyktige foredragsholdere.

Programmet omfatter følgende hovedspor:

 • ISOLERING / CUI
 • BYGG / INFRASTRUKTUR
 • DRIFT OG VEDLIKEHOLD
 • TEKNOLOGI OG UTVIKLING
 • VISJONER – HVA BRINGER FREMTIDEN

I tillegg til plenumsforedrag vil det være en paneldebatt som tar opp høyaktuelle problemstillinger. Moderator for årets paneldebatt er Siri Lill Mannes.

Hele programmet kan leses her (klikk på bilde):

 

 

Årets debattleder er på plass

siri-lill-profil

Årets debattleder er Siri Lill Mannes.

Siri Lill jobbet i TV 2 fra starten i 1992, de første årene som utenriksreporter. Den største opplevelsen var møtet med Nelson Mandela den dagen han vant presidentvalget i 1994. I 1995 var hun nyhetsanker i God Morgen Norge. Fra 1999 til hun sluttet i 2010, ledet hun TV2 Nyhetenes hovedsendinger.

I 2000 vant Siri Lill Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder.

Siri Lill har hovedfag i historie og mellomfag i russisk. Hun har utgitt to bøker: I «Livvakt i helvete – Aleksandr og krigen i Tsjetsjenia» (2003) lar hun oss se krigen i Tsjetsjenia med en russisk soldats blikk. I 2010 kom thrilleren «66 grader nord».

Vi ser frem til en spennende og lærerik debatt på torsdag 17. november.

Usikre tider – hva bringer fremtiden?

Markedssvingningene, som vi hadde søkelyset på i fjor, har det siste året ført til en ytterligere presset markedssituasjon for mange. Fortsatt lave oljepriser og krav om kostnadsreduksjoner har gitt markedsbetingelser hvor mange opplever at pris er den eneste konkurransefaktoren. Er vi nå kommet i en situasjon der billigst er det samme som mest konkurranse­dyktig? Mange kan nok oppleve det slik i dag. Som bransje er det viktig at vi alle bidrar til at vi er kostnadsrelevante i de markeder vi betjener. Imidlertid, hvis vi bare fokuserer på prisreduksjon for å styrke egen konkurranse­kraft kort­siktig, kan konkurransekraften over tid svekkes.

Selv om mange i dagens marked opplever at konkurransekraft er et spørsmål om pris, er konkurransekraften avhengig av flere faktorer.   Konkurranseevne defineres ofte som en funksjon av kostnader, kapasitet, kompetanse og kvalitet. For å styrke konkurranseevnen både kortsiktig og langsiktig, er det viktig at enkeltaktører og bransjen fokuserer på alle faktorene. Overflate 2016 ønsker å belyse faktorene som påvirker kon­kur­ranseevnen vår. Temaene på årets konferanse vil derfor spenne bredt, fra næringspolitikk til teknologi og kompetanse. Vi ønsker at Overflate 2016 fortsatt skal være en viktig møteplass, spesielt når dagens situasjon kan fortone seg mer usikker enn noen gang. Gjennom foredrag, utstilling, relasjonsbygging dialoger og diskusjon med andre aktører som påvirker mulighetene våre, vil det kanskje etableres et fremtidsbilde hvor mulighetene trer tydeligere fram. Som arrangører ønsker vi å legge til rette for en konferanse som fortsatt skal oppleves relevant, spesielt i forhold til de usikre tidene vi er en del av.

Vel møtt i Grieghallen i Bergen 16. og 17. november til Overflate 2016 – til faglig påfyll, nettverksbygging og sosialt samvær.

OF2016