Oppføringer av overflate

Programmet er klart

Programmet til Overflate 2017 er klart og du finner det ved å trykke her. Årets program inneholder både plenum- og parallell sesjoner og foredragsholdere fra inn- og utland er klar til å gi deg faglig påfyll.

From market turbulence to opportunities

The Overflate Conference and Expo is an established, prestigious event focusing on corrosion protection, surface treatment and insulation. The conference last year attracted more than 300 industry participants, ranging from Top Management to Skilled Craftsmen. The conference is a well-established meeting place with participation from more than 115 companies within the Oil, Gas and Petrochemical industry, ship builders, […]

Fra turbulent marked til muligheter

Planleggingen av Overflate 2017 er i full gang, og programarbeidet for årets konferanse er i godt gjenge. Nytt av året er at konferansen skal søke å tiltrekke seg engelskspråklige deltakere. Vi ønsker å få flere utenlandske foredragsholdere for å få inn et internasjonalt perspektiv på viktige konferansetema. Overskriften for årets konferanse er «Fra turbulent marked til muligheter». Dette skal […]

Get ready for Overflate in 2017

Overflate 2017 will also this year be the main meeting spot for the industry. The Conference is an established, prestigious event focusing on corrosion protection, surface treatment and insulation.

Overflate 2016 er over

Stor oppslutning med 309 deltakere, over 50 foredragsholdere, 34 utstillere og mange gode og viktige møteplasser. Årets konferanse ble en suksess på alle måter, med gode tilbakemeldinger fra alle type deltakere.

Paneldebatt 2016

De siste årene har vi avsluttet Overflate- konferansene med en paneldebatt. Slik vil det også bli i år. Vi har fått erfarne og innsiktsfulle debattdeltagere som vil analysere og belyse årets tema «Usikre tider – Hva bringer fremtiden?». Når selskaper finner at kapasitet, kompetanse og kvalitet gir små konkurransemessige fortrinn, vil det som bygger styrke på […]

Bedriftsbesøk til DNV GL

DNV GL har gleden av å invitere til ekskursjon med omvisning i DNV GL sine nye laboratorier i Bergen DNV GL har flyttet inn i nye og oppgraderte laboratorier som ble åpnet av ordføreren i Bergen den 18. oktober 2016. De nye laboratoriene omfatter: Materials and Corrosion Technology center (Marineholmen) Technology center for offshore mooring and […]

Stor oppslutning til årets konferanse!

Det er stor oppslutning til årets konferanse. Du vil møte aktører fra store deler av bransjen og det er flere arena for dialog og nettverksbygging. På Overflate konferansen er det en egen utstilling med 34 selskaper som stiller ut produkter og tjenester innen overflate. I år har vi lagt Workshop dagen før konferansen til Statoil sine […]