Fra turbulent marked til muligheter

Planleggingen av Overflate 2017 er i full gang, og programarbeidet for årets konferanse er i godt gjenge. Nytt av året er at konferansen skal søke å tiltrekke seg engelskspråklige deltakere. Vi ønsker å få flere utenlandske foredragsholdere for å få inn et internasjonalt perspektiv på viktige konferansetema. Overskriften for årets konferanse er «Fra turbulent marked til muligheter». Dette skal avspeile at vi har hatt en periode med svært utfordrende markedsbetingelser, men ser vi en lysning i horisonten?

Konferansen Overflate har befestet seg som den viktigste nasjonale arenaen for de som har aktiviteter inn mot korrosjon, korrosjonsbeskyttelse, overflatebehandling samt isolasjon/isolering. Deltakergruppen er bred, fra toppledere til fagarbeidere. Bedrifter som deltar på konferansen kommer fra alle relevante ma rkeds – og leverandørsegmenter. Vi ønsker at Overfl ate 2017 fortsatt skal være en sentral møteplass for bransjen. I dagens situasjon er det spesielt viktig å komme sammen for å se om det er muligheter for å lære av, og bruke hverandre på tvers av markedssegmenter. Konferansen gir unike muligheter for erfaringsdeling og kompetanseoverføring. Gjennom foredrag, utstilling, relasjonsbygging, dialoger og diskusjon med andre aktører som påvirker mulighetene våre, vil det kanskje etableres en plattform hvor mulighetene trer tydeligere fram. Formatet på programmet vil i stor grad bli som i fjor, men med flere engelskspråklige presentasjoner. Også i år vil det bli en paneldebatt der sentrale aktører vil diskutere aktuelle tema.

Sett av tidspunktet for Overflate 2017 i kalenderen din allerede nå!
Kalenderfil

Dersom du eller ditt firma ønsker å presentere et foredrag på Overflate 2017, vil vi sette stor
pris på om du sender et forslag med tema og foredragsholder til konferanse@fotibakken.no

Overflate 2017 vil også i år foregå i Grieghallen. Det har vært mange gode tilbakemeldinger ett er at konferansen ble flyttet til Grieghallen, der utstillere og sponsorer opplever en god profilering og eksponering. Vår ambisjon er å utvikle utstillingen videre slik at verdien for utstillere blir enda bedre.
Plassmessig kan vi tilby veldig gode arealer for våre utstillere, og vi legger opp til at utstillingsområdet blir den sentrale møteplassen under hele arrangementet. Nytt av året er at vi på dag 2 etter lunsj åpner utstillingen for alle som vil ta turen innom,
krever kun registrering ved inngangen. Det vil også i år være mulighet for interesserte aktører å bli profilert som sponsor til
konferansen. Dette vil også gi svært interessante profilerings- og utstillingsmuligheter.

Dersom ditt firma er interessert i å delta på Overflate 2017 som utstiller eller sponsorer,
ta kontakt på utstilling@fotibakken.no

Tradisjon tro, vil det dagen før konferansen bli arrangert en «Workshop» hvor vi vil fokusere på kunnskapsspredning og erfaringsoverføring. Nærmere informasjon vil følge snart.

Vel møtt i Grieghallen i Bergen 15. og 16. november til Overflate 2017 – til faglig påfyll, nettverksbygging, nyskapning og sosialt samvær.

Påmeldingen er åpen.

For spørsmål, vennligst kontakt oss på
post@fotibakken.no

Med vennlig hilsen
Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen