Konferansen

Overflate konferansen er bransjens møtested. Konferansen er solid forankret i det faglige miljøet. Sentrale personer og organisasjoner innen korrosjonsvern, industriell overflatebehandling og isolasjon står bak arrangementet.

I to dager kan deltakerne velge fritt i en assortert meny av foredrag med dagsaktuelle temaer. Overflate byr også på en utstilling med firmaer fra bransjen.

Alle konferansedeltakere, utstillere og foredragsholdere er invitert til konferansemiddag med underholdning.

Konferansen åpner for påmelding første halvår 2018.

Deltakerliste

Deltakerlisten blir publiser medio 2018. Du kan da bruke søk funksjonen, eller sortere på navn, tittel eller firma. Eventuelle spørsmål til deltakerlisten kan rettes til teknisk leverandør // Fot i bakken.

Liste kommer medio 2018

Foredragsholdere

Listen over foredragsholdere oppdateres jevnlig. Du kan bruke søk funksjonen, eller sortere på navn, tittel eller firma. Eventuelle spørsmål til listen kan rettes til teknisk leverandør // Fot i bakken.

Listen over foredragsholdere blir publisert medio 2018

Programkomité

Følgende personer representerer programkomité for konferansen Overflate

BÅRD ESPELID

DNV GL

BÅRD ESPELID har arbeidet innenfor materialteknologi og integritetsstyring i DNV GL siden begynnelsen av 1980-tallet. I dag har han en posisjon som “Business Development Leader” innenfor markedssegmentet “Subsea and Well”. I denne posisjonen er arbeidsoppgavene spesielt knyttet til kundeoppfølging og tjenesteutvikling. Espelid har vært med i programarbeidet for Overflatekonferansen de siste 10 årene.

CHRISTIAN AARLAND EIDE

Wintershall Norge AS

CHRISTIAN AARLAND EIDE har arbeidet innen faget inspeksjon og mekaniske fag i AGR og Statoil. Eide har i dag en posisjon i Wintershall Norge AS som teknisk ansvarlig, for statisk mekaniske fag. Eide har vært med i program arbeidet i Overflatekonferansen de siste 3 årene.

GEIR HARRIS

Beerenberg

GEIR HARRIS har posisjon som vice President i Benarx Solutions AS. Han er utdannet maskiningeniør og innen ledelse fra INSEAD i Singapore/Frankrike.
Arbeidserfaring som maskinmekaniker, rådgivende ingeniør innen VVS, har innehatt ledende posisjoner innen kontraktørselskap i olje og gass bransjen fra 2000. fra 2010 som teknisk sjef og teknologiansvarlig i Beerenberg og fra 2015 i Benarx Solutions. Harris ble med i programarbeidet for Overflate i 2015.

GEIR INSTANES

ClampOn AS

GEIR INSTANES er vice President i ClampOn AS. Han har jobbet med utvikling av ultralydsensorer i olje-og gassindustrien i mer enn 20 år. Han er en av entreprenørene og eierne av ClampOn som har vokst til å bli verdens største leverandør av ultralyd intelligente sensorer. Instanes har vært med i programarbeidet for Overflatekonferansen de siste 2 årene.

GRETHE SEBAK ROJAHN

NKF Bergen

GRETHE SEBAK ROJAHN har vært kasserer i NKF Bergen siden 1999. Hun er nå delvis pensjonist og jobber litt som vikar i barnehager. Rojahn har vært med i programarbeidet i Overflatekonferansen siden oppstart.

KAI GUNNAR NYSÆTHER

Oceaneering

KAI GUNNAR NYSÆTHER har de siste 24 årene arbeidet innenfor inspeksjon og vedlikeholdsstyring i AGR og Oceaneering. Han arbeider nå som programleder hos Oceaneering Asset Integrity på Straume med spesielt ansvar for oppfølging av leveranser inn mot vedlikeholdsprogrammer innen overflate og isolerings-vedlikehold.
Kai Gunnar er ny i programkomiteen i 2016.

LASSE ØVREÅS

NKF Bergen

LASSE ØVREÅS har arbeidet innenfor material og inspeksjonsteknologi i Aker Solutions, AGR og Inspecta i mer enn 15 år. Han har vært med på å arrangere Overflatekonferansen de siste 6 årene og er i dag Styreleder i NKF Bergen.

TOR HARRY FAUSKE

Wintershall Norge

TOR HARRY FAUSKE har arbeidet innenfor inspeksjon og NDT siden midten av 70-tallet og har i dag en posisjon i Wintershall Norge som teknisk ansvarlig, for inspeksjon og ISO-fagene på Brage. Fauske har tidligere vært inspeksjonsansvarlig på Troll A og Kollsnes, samt hatt posisjonen som Fagleder inspeksjon ( åremåls stilling) i Statoil. Fauske har vært med i program arbeidet for Overflatekonferansen de siste 10 årene.

TOR MINSAAS

Bilfinger Industrier

TOR MINSAAS er utdannet Sivilingeniør (IT) og har en Master i Økonomi / Administrasjon (MBA). Han har hatt ulike lederjobber innen IT, Finans, Markedsføring, Supply Chain Management, Project Management og Operations med perioder i UK, Belgia, Tyskland og Norge. Han har jobbet i Kongsberg, Norsk Data og BP, og har siden 2010 vært ansatt i Bilfinger Industrier, hvor han nå er ansvarlig for Products & Technology for Olje og Gassdivisjonen i Bilfinger.

TOR SALTVOLD

TesaTech

TOR SALTVOLD har i mer enn 25 år vært adm. dir. i flere selskap tilknyttet ISO-bransjen, inspeksjon og ingeniørtjenester. Tor Saltvold har også hatt en rekke styreverv, blant annet i Intsok, KIS, Frosio, AGR, Beerenberg, Acapo og Aak. 
Han har vært formann i NKF Bergen i lange perioder siden 1995. Er i dag ansatt i eget firma som forretnings rådgiver i Energisektoren.

ØYSTEIN BJAANES

DNV GL

ØYSTEIN BJAANES har de siste 17 årene jobbet med materialteknologi, inspeksjonsteknologi og vedlikeholdsstying i Aker Solutions og DNV GL. Han er nå Principal Engineer ved DNV GL Materials Bergen. Øystein har vært med i programkomiteen siden 2016.

Sosiale arrangementer

Get-together

Tirsdag 13. november 2018
Etter Workshop inviteres deltakerne til nettverksbygging med bransjeaktører og utstillere.

Konferansemiddag

Onsdag 14. november 2018
Trivelig
konferansemiddag
med underholdning.

Overnatting

Du kan reservere hotellrom når du melder deg på konferansen. Hotellrommet blir da fakturert sammen med konferanseavgiften.

Scandic Ørnen Hotel

Enkeltrom
kr TBA,-

Dobbeltrom/TWIN
kr TBA,-

(Prisene er inkludert mva).

Scandic Byparken Hotel

Enkeltrom
kr TBA,-

Dobbeltrom/TWIN
kr TBA,-

(Prisene er inkludert mva).

Påmelding og priser

Deltakeravgift

Deltakeravgiften for to dagers
konferanse er kr 8 500,-

Inkl. faglig program, lunsj
og kaffepauser begge dager,
samt konferansemiddag
med underholdning.

Tillegg for deltakelse
på Workshop er kr 3 000,-

Dekker også
lunsj, kaffe
og Get-together
denne dagen.

Vilkår og betingelser

Påmeldingen til Overflate 2017 er bindende. Deltakeren er ansvarlig for 50% av deltaker avgiften ved avbestilling inntil 1 måned før konferansestart. Ingen refusjon av deltakeravgift etter denne dato.

© Overflate | Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen