Workshop om passiv brann- og eksplosjons beskyttelse.

Brann- og eksplosjonslastene som er angitt som grunnlag for design og kvalifisering av systemer, må være realistiske. Verifikasjon av systemytelse gjennom simulering og testing må også være realistisk for å sikre at kritiske barrierer opprettholdes lenge nok i nødsituasjoner. Standarder og minimumskrav er til en viss grad åpen for tolkning, noe som kan medføre at […]

Fra turbulent marked til muligheter

Planleggingen av Overflate 2017 er i full gang, og programarbeidet for årets konferanse er i godt gjenge. Nytt av året er at konferansen skal søke å tiltrekke seg engelskspråklige deltakere. Vi ønsker å få flere utenlandske foredragsholdere…

Overflate 2016 er over

Stor oppslutning med 309 deltakere, over 50 foredragsholdere, 34 utstillere og mange gode og viktige møteplasser. Årets konferanse ble en suksess på alle måter, med gode tilbakemeldinger fra alle type deltakere.

Workshop sammen med Statoil

Det ble en vellykket Workshop hos Statoil. Mange gode diskusjoner, tanker og ideer ble arbeidet med. Her er et filmklipp fra samlingen:

Programkomite

En spent gjeng før årets konferanse. Les mer om medlemmene her: Programkomite

Paneldebatt 2016

De siste årene har vi avsluttet Overflate- konferansene med en paneldebatt. Slik vil det også bli i år. Vi har fått erfarne og innsiktsfulle debattdeltagere som vil analysere og belyse årets tema «Usikre tider - Hva bringer fremtiden?». Når…

Bedriftsbesøk til DNV GL

DNV GL har gleden av å invitere til ekskursjon med omvisning i DNV GL sine nye laboratorier i Bergen DNV GL har flyttet inn i nye og oppgraderte laboratorier som ble åpnet av ordføreren i Bergen den 18. oktober 2016. De nye laboratoriene…