Overflate 2016 er over

Stor oppslutning med 309 deltakere, over 50 foredragsholdere, 34 utstillere og mange gode og viktige møteplasser.

Årets konferanse ble en suksess på alle måter, med gode tilbakemeldinger fra alle type deltakere.