Paneldebatt 2016

De siste årene har vi avsluttet Overflate- konferansene med en paneldebatt. Slik vil det også bli i år. Vi har fått erfarne og innsiktsfulle debattdeltagere som vil analysere og belyse årets tema «Usikre tider – Hva bringer fremtiden?».

Når selskaper finner at kapasitet, kompetanse og kvalitet gir små konkurransemessige fortrinn, vil det som bygger styrke på lang sikt nedprioriteres. Vi ser derfor at ansettelsesbetingelser utfordres slik at kompetanse og erfaring forsvinner. I noen bransjer ser vi tilløp til sosial dumping for å vinne kontrakter. Det er vanskelig å få finansiert forskning og teknologiutvikling. Arbeidsprosesser endres for å redusere kostnader. Summen av dette kjenner vi ikke ennå. Det er imidlertid en fare for at de faktorene som har gjort norsk leverandørindustri konkurranse­dyktig gjennom tiår, nå svekkes med en slik fart at vi ikke overskuer konsekvensene. Det er derfor grunn til å spørre om konkurransen i dagens olje- og gassmarked gir positive muligheter for utvikling. Mange vil mene nei, og selv de som kjøper varer og tjenester «billig» i dag, bør være bekymret for en slik konkurranse.

Til å diskutere og analysere situasjonen og fremtiden, har vi fått deltagere som representerer ulike ståsteder.

skjermbilde-2016-11-15-kl-19-08-41

Til årets paneldebatt, har vi vært så heldige å få den erfarne debattlederen Siri Lill Mannes til å lede denne. Det tror vi vil bidra til å få fram aktørenes viktigste synspunkter samt å stimulere til de viktige ordskiftene.

siri-lill-profil-300x300

Vi har fått på plass et debattpanel som representerer ulike oppfatninger og posisjoner slik at vi får en givende debatt og meningsutveksling.