KONFERANSE MED FOREDRAG OG UTSTILLING

Overflate 2015 er en stor konferanse for overflatebehandling som arrangeres i Grieghallen fra 3. – 5. November. Konferansen har ca 300 besøkende gjester og er et bransjetreff med over 40 høyaktuelle foredrag og dyktige foredragsholdere. I tillegg til foredrag er det en stor utstilling i Grieghallen med over 30 utstillere som viser frem produkter og tjenester som er relevant for bransjen.


Årets konferanse omfatter følgende fire hovedspor:

  • ISOLERING / CUI
  • BYGG / INFRASTRUKTUR
  • DRIFT OG VEDLIKEHOLD
  • TEKNOLOGI

I tillegg til plenumsforedrag vil det være en paneldebatt som tar opp høyaktuelle problemstillinger. Moderator for paneldebatt er tidligere NRK veteran Erik Wold.


En felles tematikk for Overflate 2015 er oppsummert i «Markedssvingninger – risiko og muligheter». I dette reflekteres at i dagens situasjon vil alle som er aktører i bransjen oppleve et marked som kan virke risikofylt, samtidig som fremtidsbildet også kan representere muligheter. Derfor må vi forholde oss til kortsiktige, langsiktige, midlertidige og varige endringer. Det kan være utfordrende!

Overflate 2015 ønsker å belyse endringene vi opplever nå. Endringene knytter seg både til markeder, teknologi, arbeidsprosesser, HMS og kompetanse. Konferansen har derfor som ambisjon å bidra til at vi alle blir bedre informert og lærer mer om endringene og svingningene som pågår.

Som vanlig gjøres dette gjennom å kombinere utstilling og konferanse. Dette gir muligheter for både formelle og uformelle møteplasser, slik at det kan være mulig å hente kunnskap og informasjon som vil være nyttig i forhold til både kortsiktige og langsiktige muligheter og utfordringer.

Overflate 2015 vil derfor være en svært viktig møteplass. Vi ønsker å bidra til erfarings- og informasjonsutveksling på tvers av fag, disipliner, bransjer og markeder. Vi vil derfor oppfordre alle som ønsker å påvirke bransjens framtid, til å melde seg på enten som utstiller, foredragsholder eller deltager. Selv om markedet i dag er utfordrende, med kostnadsreduksjon og krympende marked, vil Overflate 2015 bidra til at det er i «motbakke det går oppover».


Fot i bakken AS er koordinator for konferansen, så om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om konferansen kan du ta kontakt med dem på konferanse@fotibakken.no

Ved å klikke her kan du se deltakerlisten for fjorårets konferanse: deltakerliste

Om du ønsker å delta på konferansen kan du melde deg på her: påmelding

Her er en oversikt over årets utstillere: utstllerliste

For mer informasjon om konferansen se http://www.overflate.no


Vel møtt til OVERFLATE 2015 i Grieghallen 3. – 5. November 2015

Med vennlig hilsen

NKF Bergen

NKF Bergen logo


 Bunnlogo 2015