Om utstillingen

På konferansens utstilling møter du spennende selskap med nær tilknytning til bransjen, og du har en unik mulighet til å få en oversikt over det siste nye utstillerne har å by på. Pauser, lunsj og festmiddag er lagt til utstillingsområdet.

Overflate er en stor årlig konferanse for overflatebehandling som arrangeres i Grieghallen i Bergen. Årets konferanse arrangeres 14. – 15. november. Konferansen et bransjetreff med over 40 høyaktuelle foredrag og trekker årlig til seg over 300 deltakere.

I tilknytning til konferansen er det en stor utstilling i Grieghallen med over 30 utstillere som viser frem produkter og tjenester som er relevant for bransjen. Konferansens utstillere møter deltakere fra svært mange selskap i bransjen, og får en unik mulighet til å vise frem nyheter og satsingsområder til en svært relevant målgruppe. Alle pauser, lunsjer og festmiddag skjer i utstillingsområdet.

Som utstiller vil dere få god eksponering og nå ut til samtlige deltakere på konferansen. I tillegg får alle mottakere i vår database informasjon om våre utstillere og samarbeidspartnere. Denne databasen omfatter alle aktører i bransjen og tilhørende leverandører.

Siste konferansedag etter lunsj åpnes utstillingen for gjester, kunder og publikum. Utstillere og sponsorer kan da invitere inn kunder på standen og messen.

Utstillingsalternativer

Stand utstilling og plakat utstilling

UTSTILLING / ENKEL STAND
KR 18 000,- eks mva

  • Stand 2,5m bred x 2,0m dyp, totalt 5 m2
  • Strømfremlegg
  • Messevegger
  • Skilt med utstillernavn
  • 1 person inkludert i konferanse, inkludert lunsj begge dager og konferansemiddag
  • Mulighet for inntil en person per stand (stand personell), obligatorisk cateringpakke (2 x lunsj + middag, kaffe/te og pausemat begge dager) er kr 2.750,- Stand personell har tilgang til åpningsforedraget dag 1 og avslutningsforedraget dag 2 av konferansen i plenumsal. Personell utover dette må betale ordinær konferanseavgift.
  • Mulighet for å utvide stand til 2 m dybde og 5 m bredde, totalt 10m2 – tillegg kr 10.000,-


PRIS KR 18.000, – EKS MVA
Alle priser eksl mva.

PLAKATUTSTILLER
KR 3 500,- eks mva

  • Plakat utstilling på  1,5 m bredde
  • Det forutsettes at firma har en betalende deltaker på konferansen

PRIS KR 3.500, – EKS MVA
Alle priser er eksl mva.

Transport og oppbevaring

All håndtering av varer og markedsføringsmateriell (uavhengig av størrelse) for Overflate må håndteres gjennom vår logistikk agent TL Logistikk.

TL Logistikk

Telefon: +47 55 19 55 50
Telefaks: +47 55 19 55 15
Mobil: +47 953 01 169
E-post: stein@tllogistikk.no

All kontakt og korrespondanse vedrørende forsendelse,
lagring og betaling vil gå direkte mellom utstiller og TL Logistikk.

Adresse for forsendelse av alt utstyr:
TL Logistikk 
Hjortlandsvegen 1 
5135 Flaktveit 
Norge

Vennligst merk med: Overflate 2018 / firmanavn / stand nummer.

Utstillerliste

Vilkår og betingelser

LES VÅRE VILKÅR OG BETINGELSER HER

Påmeldingen er bindende når den foreligger hos Overflate i utfylt stand / meldt på via påmeldingssidene. Utstilleren er ansvarlig for 50% av standleie ved avbestilling inntil 2 måneder før konferansestart. Ingen refusjon av standleie etter denne dato. Overflate tar siste avgjørelse når det gjelder tildeling av plass, og har anledning til på fritt grunnlag å avvise påmeldinger.

Manglende oppfyllelse av utstillerens ønske om bestemt stand plassering e.l. gir ikke utstilleren rett til å avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

Velger en påmeldt utstiller ikke å delta på arrangementet, eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette utstilleren fra å betale stand leien og registreringsavgiften. Overflate kan fritt disponere det areal som blir ledig som følge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den påmeldte utstilleren noe refusjonskrav på stand leien og registreringsavgiften.

Enhver utstiller er fullt ut bundet av Overflates Betingelser i dette dokument, Betingelser for Overflate og øvrige relevante bestemmelser fastsatt av Overflate / arrangør. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre vedkommende forbehold er skriftlig akseptert av Overflate. Overflate avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av Betingelser, Betingelser og øvrige bestemmelser fastsatt av Overflate.

Overflate forbeholder seg retten til å fakturere bestilte serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til stand bygging og stand innredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forhåndsfakturering er Overflate ikke forpliktet til å levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for Overflates leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverandører.

Dersom ikke annet er avtalt, skal Overflates tilgodehavende innbetales i henhold til fakturaens forfallsbetingelse. Dokumentasjon for innbetalt stand leie må kunne forevises for å få adgang til standen.

Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte stand areal. Overflate har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

Fremleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen.

Overflate forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt.

Tekniske papirer inneholdende stand plassering, link til bestillingsskjemaer og prislister sendes ut som e-post til utstillere i rimelig tid før arrangementstidspunktet eller ved påmeldingsfristens utløp.

Overflate har rett til å avlyse utstillingen, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes f.eks. at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at det er grunn til å anta at konferansedeltaker antallet vil bli uforsvarlig lavt. Ved en avlysning refunderes innbetalt stand leie og registreringsavgift. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstilleren har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.

Overflate har overfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav oppslutning om en utstilling fra utstillere og/eller deltakere.

Overflate fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om utstillingen.

Ved eventuelt erstatningsansvar overfor utstilleren er Overflate uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens indirekte tap.

Utstilleren må overholde norske lover og forskrifter og innhente alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med utstillingen. Dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft til f.eks. stand bygging, kreves det at disse har arbeidstillatelse.

© Overflate | Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen