Workshop om passiv brann- og eksplosjons beskyttelse.

Brann- og eksplosjonslastene som er angitt som grunnlag for design og kvalifisering av systemer, må være realistiske. Verifikasjon av systemytelse gjennom simulering og testing må også være realistisk for å sikre at kritiske barrierer opprettholdes lenge nok i nødsituasjoner. Standarder og minimumskrav er til en viss grad åpen for tolkning, noe som kan medføre at ulike aktører i bransjen utvikler sine virksomhetsspesifikke tolkninger og implementering av krav i litt forskjellige retninger.

 

I denne workshopen ønsker vi å dele informasjon om hvordan kravene til design og kvalifisering av passiv brann- og eksplosjonsbeskyttelse utvikler seg, dele erfaringer, tolkninger og implementeringer. Vi ønsker å etablere denne workshopen som en mulighet for bransjens aktører til å diskutere forskjellene, og om – og hvordan – industrien kan utvikle seg mot en felles forståelse av de standarddefinerte minimumskravene. Målet med workshopen er gjennom dialog å definere forbedringsbehov som bidrag/forslag til videre standardiseringsarbeid.

 

Typiske deltakere vil være: operatører, entreprenører, kontraktører, arkitekter, designere, konsulent / ingeniørselskaper, produsenter, eiendomsbesittere, verifikasjon / klassifiseringsselskaper, reguleringsorganer, standardiseringskomiteer innen byggebransjen, infrastruktur, olje, gass og kjemisk industri.